Monday, June 29, 2015

လူ ၏ မိုက္ မဲ မွဳ သည္ စၾကာ ဝဠာ ထက္ ႀကီး က်ယ္ ၏


''မတိုင္းတာ ႏိုင္ တဲ့ ကိစၥ ႏွစ္ ခု ရိွ တယ္။ အဲဒါ ေတြ က ေတာ့ စၾကာဝဠာ
နဲ႔ လူ သား ေတြ ရဲ႕ မိုက္ မဲ မွဳ ျဖစ္ တယ္။
ဒါ ေပ မဲ့ စၾကာ ဝဠာ ကို တိုင္း တာ လို႔ မ ရ ဘူး ဆို တာ က်ြန္ ေတာ့္ အ
တြက္ မ ေသ ခ်ာ ပါ ဘူး။

လူ ေတြ ရဲ႕ မိုက္ မဲ မွဳ က ေတာ့ တိုင္း တာ လို႔ မရ တာ ေသခ်ာ ပါ တယ္။'' 
(အိုင္ စ တိုင္း)

0 Read More »

အရကၡ ေဖာင္ ေဒး ႐ွင္း (ေျမပံု)ပညာဒါန ယာယီ ေက်ာင္း ေဆာက္ လုပ္

0
လူ႔ ေဘာင္ တစ္ ခု ကို တည္ ေဆာက္ ရာ မွာ သဘာဝ သယံဇာတ အရင္း
အျမစ္ က အ ေရး ႀကီး သ လား၊ လူ႔ အရင္း အျမစ္ က အ ေရး ႀကီး သ
လား လို႔ ေမး ခဲ့ ရင္...လူ႔ အ ရင္း အျမစ္ က အ ေလး သာ ပါ လိမ့္ မယ္။

လူ ေတာ္ ေတာ္ မ်ား မ်ား က ရင္း ႏွီး ျမႇဳပ္ ႏွံ မွဳ လို႔ ဆို လိုက္ တာ နဲ႔ စက္
ရံု ႀကီး ေတြ၊ ထုတ္ လုပ္ မွဳ ေတြ၊ ကူး သန္း ေရာင္း ဝယ္ မွဳ တိုး တက္ ဖြံ့ ၿဖိဳး
မွဳ ေတြ ကို ျမင္ ေယာင္ ၾက တယ္။
.....လူ ငယ္ ေတြ ကို စာ သင္ ေပး ျခင္း ဟါ ႏိုင္ငံ ေတာ္ ျဖစ္ တည္ မွဳ အ
တြက္ တကယ့္ ရင္း ႏွီး ျမႇဳပ္ ႏွံ မွဳ တစ္ ခု ဆို တာ ကို မ ခံ ယူ တတ္ ၾက
ေသး ပါ ဘူး။
......ပညာ သင္ ၾကား ျခင္း ရဲ႕ ရည္ ရြယ္ ခ်က္ က လူ ငယ္ မ်ား သြား လို
တဲ့ လမ္း ကို အသိ ရိွ ရိွ နဲ႔ ေလ်ာက္ ႏိုင္ ဖို႔ ျဖစ္ ပါ တယ္။
......ျပႆနာ က ဒီ လို ရည္ ရြယ္ ခ်က္ ကို အ ေကာင္ အ ထည္ ေဖာ္ ဖို႔
ႏိုင္ ငံ ေတာ္ က တာဝန္ ေပး လိုက္ တဲ့ ပညာ ေရး ဝန္ ထမ္း ေတြ ရဲ႕ ခံ ယူ
ခ်က္ တစ္ မ်ိဳး တစ္ မည္ ေၾကာင့္ က ေလး ငယ္ ေတြ ရဲ႕ နာ ခံ သင္ ၾကား
မွဳ ေတြ ဟါ ဝမ္း နည္း ဖြယ္ ေကာင္း ေလာက္ ေအာင္ ရည္ ရြယ္ ခ်က္ နဲ႔
ေသြ ဖီ သြား ခဲ့ ရ တယ္။
.....ဆိုင္း စမ္း ရင္း မိုး လင္း ခဲ့ ရ တဲ့ ျမန္ မာ့ ပညာ ေရး စ နစ္ ေတြ ဟါ
ပတ္မႀကီး ေဖာက္ ထိုး ခဲ့ သူ ေတြ မ်ား လာ သည္ ႏွင့္ အမ်ွ လက္ ေတြ႔ ဘဝ
နဲ႔ ကင္း ကြာ လာ ခဲ့ သည္။
....ဒါ ေတြ ရဲ႕ ျပယဳဒ္ က ေတာ့....ဘက ေက်ာင္း ေတြ ေပၚ လာ ရ တယ္၊
ပညာဒါန ေက်ာင္း ေတြ ေပၚ လာ ရ တယ္။
....လူ တိုင္း မွာ ထမင္း စား ဖို႔ ပါးစပ္ ပါ ပါ တယ္။ ႏိုင္ငံ ေတာ္ က ခန္ ့ အပ္
ထား တဲ့ ပညာ ေရး ဝန္ ထမ္း ေတြ မွာ လည္း ပါးစပ္ ပါ ေၾကာင္း ျမင္ ေတြ႔
ရ ပါ တယ္။ ကိုယ္ ခ်င္း လည္း စာ ပါ တယ္။
.....ျပႆနာ က ပါး စပ္ ေတြ က ခ်ိဳ၊ခ်ဥ္၊ငံ၊စပ္ ေတြ ကို အဆက္ မျပတ္
ဝါး ေန ရ ဖို႔ ....ေက်ာင္း သား မိဘ ေတြ ခမ်ာ မွာ လည္း ..ဖင္ ကို ရႊံ့ ဝင္
ေအာင္ အဆက္ မျပတ္ အလုပ္ လုပ္ ေန ရ ပါ တယ္။
.....ကဲ...ခ်ိဳ ခ်ဥ္ ငံ စပ္ ဖိုး ကို မ ေပး ႏိုင္ သူ ေတြ ကို ေကာ ေ႐ွး ဘဝ က
ဝဋ္ ေႂကြး ပါ လို႔ ခံ ရ တာ လို႔ ေက်ာ ခိုင္း သြား မ လား။ ဒါ မွ မ ဟုတ္....
မိမိ တို႔ ရဲ႕ အခ်ိန္ နဲ႔ ေငြ ေၾကး ကို ဒီ က ေလး ေတြ အ တြက္ ေပး ဆပ္ မွာ
လား ဆို တဲ့ ေမး ခြန္း ေတြ က ေပၚ လာ ပါ ေတာ့ တယ္။
.....ေျမပံု က အာရကၡ ပညာ ဒါ န ေက်ာင္း က ေတာ့ ႏွပ္ ခ်ီး လူး ေန တဲ့
သူ ငယ္ တန္း မွ နဝမ တန္း အထိ အခမဲ့ အခ်ိန္ ပိုင္း သင္ ေပး တဲ့ ေက်ာင္း
လို႔ သိ ရ ပါ တယ္။
ဆို လို တာ က ေက်ာင္း ႀကီး(အစိုးရ ေက်ာင္း) လည္း တက္၊ က်ဴ႐ွင္ မယူ
ႏိုင္ သူ ေတြ က ေတာ့ အာရကၡ မွာ လာ တက္ ေပါ့။
.....ဒါ က ႏိုင္ ငံ ေတာ္ ရဲ႕ စီ မံ ခန္ ့ ခြဲ မွဳ ယို ေပါက္ ေတြ ကို တစ္ နည္း
နည္း နဲ႔ ျဖည့္ ဆည္း ေပး ျခင္း ျဖစ္ ေတာ့ ေက်းဇဴး တင္ စ ရာ ပါ။

လူ႔ ေလာ က မွာ လူ ေတြ ဟါ မိမိ ရဲ႕ ဘဝ ရပ္ တည္ ဖို႔ အ တြက္ မိမိ ၏
ဂုဏ္သိကၡာ ကို ရင္း ၿပီး ....မ သင့္ ေတာ္ တဲ့ ကိစၥ ရပ္ ေတြ ကို လုပ္ တတ္
ၾက ပါ တယ္။ ဥ ပ မာ...ပညာေရး ေလာက မွာ..က်ဴ႐ွင္ ယဥ္ ေက်း မွဳ
ထြန္း ကား လာ ျခင္း၊ေမး ခြန္း မ်ား ယို ဖိတ္ ျခင္း၊စ တဲ့ ကိစၥ ရပ္ ေတြ ကို
ဂ်ာနယ္ ေတြ၊ စာ ေစာင္ ေတြ မွာ ဖတ္ ေန ရ တယ္။
ဘယ္ လို ကု စား ရ မွာ လဲ။ ဝန္ထမ္း လစာ ေတြ လည္း တိုး လာ ၿပီ။
အဆင္ ေျပ ၿပီ လား။ ....ထား ပါ ေတာ့....မိမိ ရဲ႕ ဂုဏ္ သိကၡာ ကို ေငြ ေၾကး
နဲ႔ ဘယ္ သူ ေရာင္း ခ်င္ မွာ လဲ။သနားစရာပါ။

အခု...ေျမပံု အာရကၡ က ေတာ့ ႏိုင္ ငံ ေတာ္ ရဲ႕ ရင္း ႏွီး ျမႇဳပ္ ႏွံ မွဳ ကို တစ္
နည္း နည္း နဲ႔ ေထာက္ ပ့ံ ေပး ေန ျခင္း ကို ေက်းဇဴး တင္ ပါ ေၾကာင္း ေျပာ
လိုက္ ပါ ရ ေစ ေလ။
C R E D I T    to ...... https://www.facebook.com/mthan.shwe/posts/1576892652567178

Read More »

Monday, November 24, 2014

G6PD (အင္ဇိုင္း) ခ်ိဳ႕ယြင္းေနတဲ့ ေရာဂါ ႏွင့္ ေမြးကင္းစ ကေလး

0

ကၽြန္ေတာ့္သားေလးရဲ႕ အေျခအေနေလးနဲ႔ တိုက္ဆိုင္ေနလို႔ Dr. တင့္ေဆြ ဆီကေန ျပန္ၿပီးမွ်ေ၀လိုက္ ပါတယ္။
Q: ကၽြန္မရဲ႕သားေလးကို ဒီလ ၁၈ ရက္ေန႔က ခြဲၿပီး ေမြးပါတယ္။ ကၽြန္မသားေလးမွာ G6PD (Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency) ဆိုတဲ့ဟာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အသားဝါလည္းျဖစ္လို႔ ေဆးရံုမွာ ၅ ရက္ေလာက္ ေနခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီ G6PD အေၾကာင္း အေသးစိတ္ ရွင္းျပေပးပါေနာ္။ ဒီမွာ မေလးလို ေရးထားတဲ့ လက္ကမ္း ေၾကျငာေလးနဲ႔ပဲ ဆရာဝန္ေတြက ရွင္းျပပါတယ္။ (အေသးစိတ္မရွင္းျပပါဘူး)။ ေတာင္ၾကီးပဲ၊ ပရုတ္လံုးနဲ႔ တိုင္းရင္း-ေဆးေတြကို ေရွာင္ပါလို႔ပဲ ေျပာပါတယ္။ ဘယ္လို တိုင္းရင္းေဆးေတြကို ေရွာင္ရပါမလဲဆရာ။ မီးေနသည္ေတြ သံုးတဲ့ တိုင္းရင္းေဆးေတြေရာ ပါပါသလား။ အဲဒီ G6PD က ကေလးအတြက္ အႏၱရာယ္ ရွိႏိုင္ပါသလား။ အဲတာ ေရွာင္ရန္-ေဆာင္ရန္ ေလးေတြကို ရွင္းျပေပးပါေနာ္။

ေမြးကတည္းက G6PD (အင္ဇိုင္း) ခ်ိဳ႕ယြင္းေနတဲ့ ေရာဂါ ျဖစ္ပါတယ္။ မိဘ တဦးဦးကျဖစ္ျဖစ္ ၂ ဦးလံုးက ျဖစ္ျဖစ္ မ်ိဳးဗီဇ ရလာလို႔ သူ႔ X chromosome မွာ လာထိခိုက္တယ္။ တကမာၻလံုးမွာ သန္း ၄ဝဝ ျဖစ္ေနတယ္။ ငွက္ဖ်ား ေရာဂါ ရွိတဲ့ ေနရာေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကေလးေတြမွာ ဒီေရာဂါရွိေနတာ မသိၾကဘူး။ ကေလး ငယ္ငယ္ေလး ကတည္းက ဒီလိုရွိေနတာ သိသူေတြက ကံေကာင္းၾကပါတယ္။

G6PD (အင္ဇိုင္း) ဆိုတာ Carbohydrates (ကဇီဓါတ္) ကေန Energy အင္အား ျဖစ္ေစရာမွာ ကူညီတယ္။ Red blood cell (RBC) ေသြးနီဥကို တခုခု ျဖစ္သြားေစမွာကိုလဲ သူကေန အကာကြယ္ ေပးတယ္။ G6PD နည္းေနရင္ အကာကြယ္ လံုေလာက္ေအာင္ မေပးႏိုင္ေတာ့ဘူး။ အဲလိုျဖစ္လာရင္ ရိုးတြင္းျခင္ဆီကေန ေသြးနီဥေတြ ထုတ္ေပးေနတာက မလံုေလာက္ေတာ့တဲ့အခါ ေသြးအားနည္းေရာဂါ ဝင္လာမယ္။

ကမာၻ႔-က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ WHO ေန အမ်ိဳး ၅ ခုခြဲထားတယ္။ ဆိုးတာကေန စတယ္။
ေသြးအားနည္းေနျပီး ၁ဝ% ေအာက္မွာသာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သူ။
ေသြးအားနည္းတာ ျဖစ္လိုက္-သက္သာလိုက္နဲ႔ ၁ဝ% ေအာက္မွာသာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သူ။
ေသြးအားနည္းတာ တခါတေလသာ ျဖစ္ျပီး ၁ဝ-၆ဝ% အလုပ္လုပ္ႏိုင္သူ။
လကၡဏာ မျပေသးသူ။
ေနေကာင္းေနသူ။

အမ်ားအားျဖင့္ ဘာေရာဂါ လကၡဏာမွ မျပဘဲ ေနတတ္တယ္။ လကၡဏာ ျပလာသူေတြက ေယာက္်ားေလးေတြသာ ျဖစ္တယ္။ Neonatal jaundice ေမြးကင္းစမွာ အသားဝါက ၾကာရွည္ ျဖစ္သူေတြက ေရာဂါနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတတ္တယ္။ ေမြးရာပါမို႔ ေပ်ာက္ေအာက္ေတာ့ ကုမရပါ။
လူေကာင္းလို ေနတဲ့ကေလးဟာ ခလုပ္ ဆြဲျဖဳတ္လိုက္သလို အေျခအေနမ်ိဳး ရွိလာရင္ ေရာဂါလကၡဏာ ျပလာမယ္။

၁။ Infection ေရာဂါပိုး (ဗက္တီးရီးယား၊ ဗိုင္းရပ္စ္) ဝင္တာ၊
၂။ တခ်ိဳ႕ေဆးဝါးမ်ား၊ ငွက္ဖ်ားေဆး၊ (ဆာလ္ဖါ)၊ အနာ-အကိုက္-အဖ်ားသက္သာတဲ့ေဆး၊ ပိုးေသေစတဲ့ေဆးေတြ ျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ကေလးေတြက အဲလိုေဆးဝါး နဲနဲေပးတာကို ခံႏိုင္တတ္တယ္။ တခ်ိဳ႕က နဲနဲေလးမွ မရဘူး။
၃။ Broad beans ပဲ စားသံုးတာ။ Horse Bean, Vicia faba, Fava Bean, Field Bean, Bell Bean, Tic Bean လို႔လဲ ေခၚတယ္။
၄။ Naphthalene ပရုပ္လံုး အနံ႔ေတာင္မွ မတည့္ပါ။

ဘာမွ မျဖစ္သလိုကေန Hemolysis ေသြးနီဥေတြကို ဖ်က္ဆီးလို႔ Hemolytic anemia ေသြးအားနည္း ေရာဂါ ျဖစ္လာ ႏိုင္တယ္။ အသားအေရ ျဖဴေရာ္ေရာ္ျဖစ္လာမယ္။ ေမာပမ္းမယ္။ ႏွလံုးခုန္ျမန္မယ္။ အသက္ရွဴ မဝဘူး။ အသား ဝါမယ္။ ဆီးအေရာင္ ရင့္မယ္။ ေဘလံုး ၾကီးလာမယ္။
ေရာဂါလကၡဏာ ျပေစမွာေတြကို ေရွာင္က်ဥ္-ဖယ္ရွားလိုက္တာနဲ႔ ရက္သတၲ ၁-၂ ပါတ္အတြင္း သက္သာလာမယ္။ သိပ္ မဆိုးရင္ ေဆးကုစရာေတာင္ မလိုပါ။ သူ႔ခႏၶာကိုယ္ကေန ေသြးနီဥသစ္ေတြ ထုတ္လုပ္ေပးေနလိမ့္မယ္။ ကုသရတာက ေဆးဝါးနဲ႔ အစားအေသာက္ ဆင္ျခင္-ေရွာင္က်ဥ္ရတာပါ။ ကေလးကာကြယ္ေဆး အားလံုးအျပင္ အသဲေရာင္ ေအ၊ ဘီ ကာကြယ္ေဆး ထိုးေပးရမယ္။ လိုအပ္လို႔ ေသြးသြင္းေပးရင္ လူေကာင္းလို ေနႏိုင္တယ္။ ေက်ာက္ကပ္ ထိသြားခ်ိန္မွာ Dialysis လုပ္ေပးရမယ္။ တခ်ိဳ႕ Spleen ေဘလံုး ထုတ္ျပစ္ရႏိုင္တယ္။ Folic acid, Vitamin E ေတြ ေပးႏိုင္တယ္။

Favism လို႔လဲ ေခၚတယ္။ Favism association ဆိုျပီး အသင္းဖြဲ႔ထားတယ္။ သူတို႔ကေန မတည့္တဲ့ ေဆးနာမယ္စာရင္းကို အျပည့္အစံု ေျပာျပထားလို႔ ေက်းဇူးတင္ရမယ္။ ဘာေဆးေတြဆိုတာ တခုျခင္းေတာ့ မေရးေတာ့ပါ။ သိလိုသူ ေမးပါ။

Acetanilide (ရာဘာ ထုတ္လုပ္ရာတြင္ သံုးသည္), Acetylphenylhydrazine (polycythemia ေရာဂါအတြက္ေဆး), Acetylsalicylic acid (Aspirin), Aminophenazone (အကုိက္အခဲေပ်ာက္ေဆး), Antazoline (အလာဂီ် သက္သာေဆး), Arsine (ဓါတုလက္နက္သံုး ဓါတ္ေငြ႔), Beta-Naphthol (ဆိုးေဆး), Chloramphenicol (ပဋိဇီဝေဆး), Chloroquine (ငွက္ဖ်ားေဆး), Ciprofloxacin (ပဋိဇီဝေဆး), Colchicine (ေဂါက္ေဆး), Dapsone (အနာၾကီးေရာဂါ ေဆး), Dimercaprol (အာဆင္းနစ္၊ ေရႊ၊ ျပဒါး အဆိပ္သင့္ျခင္းတို႔အတြက္ေဆး), Diphenhydramine (အလာဂ်ီ ေဆး), Dopamine (ပါကင္ဆြန္ေရာဂါ၊ ေသြးတိုးေဆး), Doxorubicin (ကင္ဆာေဆား), Furazolidone (ပဋိဇီဝေဆး), Glibenclamide (ဆီးခ်ိဳေဆး), Glucosulfone (အေရျပားနာေဆး), Isobutyl Nitrite (ရွဴေဆး), Isoniazid (တီဘီေဆး), Menadione (ဗီတာမင္ေက), Mepacrine (သံခ်ေဆး), Mesalazine-5-Aminosalicylic Acid (အူေရာဂါေဆး), Methyltioninium Chloride (methylene blue) (ငွက္ဖ်ား၊ ကင္ဆာ၊ အဆိပ္ေျဖေဆး), Nalidixic Acid (ပဋိဇီဝေဆး), Naphtalene (ပရုပ္), Niridazole (သန္ခ်ေဆး), Nitrofural (ပဋိဇီဝေဆး), Nitrofurantoin Nitrofurantoin, Norfloxacin (ပဋိဇီဝေဆး), Urate (ေဂါက္ေရာဂါတြင္ျဖစ္သည့္ဆား), Pamaquine (ငွက္ဖ်ားေဆး), Para-Aminobenzoic Acid (အစာလမ္းေရာဂါ၊ အေရျပားနာေဆး), Paracetamol (ပါရာစီတေမာ အကိုက္-အဖ်ားေဆး), Pentaquine (ငွက္ဖ်ားေဆး), Phenacetin, Phenazone, Phenazopyridine, Phenylbutazone, Phenytoin, Phynylhydrazine, Primaquine (ငွက္ဖ်ားေဆး), Probenecid, Procainamide, Proguanil (ငွက္ဖ်ားေဆး), Pyrimethamine, Quinidine, Quinine (ငွက္ဖ်ားေဆး), Stibophen, Streptomycin (ပဋိဇီဝေဆး), Sulfacetamide (ပဋိဇီဝေဆး), Sulfacytine (ဆာလ္ဖါေဆး), Sulfadiazine (ဆာလ္ဖါေဆး), Sulfadimidine (ဆာလ္ဖါေဆး), Sulfafurazole (ဆာလ္ဖါေဆး), Sulfaguanidine (ဆာလ္ဖါေဆး), Sulfamerazine (ဆာလ္ဖါေဆး), Sulfamethoxazole (ဆာလ္ဖါေဆး), Sulfamethoxypyridazine (ဆာလ္ဖါေဆး), Sulfanilamide (ဆာလ္ဖါေဆး), Sulfapyridine (ဆာလ္ဖါေဆး), Sulfasalazine (ပဋိဇီဝေဆး), Salazosulfapyridine (ဆာလ္ဖါေဆး), Thiazosulfone Thiazosulfone, Tiaprofenic Acid (အနာ-အဖ်ားေဆး), Tolonium Chloride (ဆိုးေဆး), Trihexyphynidyl (ပါကင္ဆိုနဇင္ေဆး), Trimethoprim (Septin ထဲပါသည့္ ပဋိဇီဝေဆး), Trinitrotoluene (ေဖါက္ခြဲပစၥည္း), Tripelennamine (စိတ္ေရာဂါေဆး), Vitamin C, Vitamin K1, Vitamin K3, Vitamin K4

Dr. တင့္ေဆြ
၂၅-၉-၂ဝ၁ဝ
Read More »

Monday, June 23, 2014

ဖတ္မိတဲ့ IDIOMS စကားလံုးေလးေတြ - 1

0

Lion's Share
ျခေသၤ့ရဲ႕ ေ၀ပံုစု လို႔ တိုက္႐ိုက္ျပန္ဆိုႏိုင္ေပမဲ့ Idioms အသံုးအေနနဲ႔က ေ၀စုခြဲရာမွာ မတရားတာမွန္ေပ မယ့္ ကိုယ့္အဖို႔အမ်ားဆံုးက်န္ေအာင္ ေ၀ပံုက်ကို ခြဲယူျခင္း လို႔ဆိုလိုပါတယ္။

Sacred Cow
ဘာသာေရးအထြတ္အျမတ္အျဖစ္ထားတဲ့ႏြား လို႔တိုက္႐ိုက္ျပန္ဆိုႏိုင္ေပမဲ့ Idioms အသံုး အေနနဲ႔က ေ၀ဖန္ျခင္း၊ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ျခင္း၊ ျပက္ရယ္ျပဳျခင္း ခံထိုက္သည့္တိုင္ေအာင္ အျခားသူေတြက မထိရဲ၊ မေ၀ဖန္ရဲသည့္ ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ အရာ ကိုဆိုလိုပါတယ္။

Dark Horse
အမည္းေရာင္ ျမင္း လို႔တိုက္႐ိုက္ျပန္ဆိုႏိုင္ေပမဲ့ Idioms အသံုး အေနနဲ႔က ခန္႔မွန္းထားသည့္အထဲမွ မဟုတ္ဘဲ အႏိုင္ရလာသူ ကိုဆိုလိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာလည္း အမ်ားလူထုက မသိၾကေသးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးဟာ နာမည္ရၿပီးသားႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို ယွဥ္ၿပိဳင္အႏိုင္ရ တာကို ဆိုလိုပါတယ္။

Pass the Hat
ဦးထုပ္ကို လက္ဆင့္ကမ္းျခင္း လို႔တိုက္႐ိုက္ျပန္ဆိုႏိုင္ေပမဲ့ Idioms အသံုး အေနနဲ႔က အလွဴေတြ၊ နာေရးေတြမွာ ေငြကူညီေထာက္ပံ့ေပးတာကို ဆိုလိုပါတယ္။

Take off My Hat
ဦးထုပ္ကို ခၽြတ္လိုက္ျခင္း လို႔တိုက္႐ိုက္ျပန္ဆိုႏိုင္ေပမဲ့ Idioms အသံုး အေနနဲ႔က စြမ္းေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုခုအတြက္ လက္ဖ်ားခါရေလာက္ေအာင္ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ခ်ီးက်ဴ းရတဲ့ သေဘာကို ဆိုလိုပါတယ္။
Read More »

Tuesday, June 17, 2014

တစ္ခ်ိန္တုန္းက ျပည့္တန္ဆာမေလးတစ္ဦး အေၾကာင္း

0

အခန္း(၁)

"ဘယ္လို … ဘယ္လို …. ျပန္ေျပာစမ္းပါအုန္း...... သခင္မ နားၾကားမ်ားလြဲ ေလသလားကြယ္ "

"ဟုတ္ပါတယ္ သခင္မ …သခင္မကို အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္က ေတြ႕ခြင့္ေတာင္း ေန ပါတယ္ …."

"မျဖစ္နိဳင္တာကြယ္ … သခင္မဘ၀မွာ အမ်ိဳးသမီးကေတြ႕ခြင့္ေတာင္း တယ္ဆိုတာ မျဖစ္နိင္တာပဲ … သူက ဘယ္သူလဲ … ဘာကိစၥတဲ့တုန္း …
တစ္လၾကိဳတင္ ခ်ိတ္ဆက္ ထားျခင္း မရွိရင္သခင္မ ဘယ္သူ႕မွ မေတြ႕တာ သူမသိ ဘူးလား …
"

"သိပ္က်က္သေရရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ ပါသခင္မ … ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥေၾကာင့္ သခင္မကိုပဲေတြ႕ပါရေစ … သခင္မနဲ႕နွစ္ကိုယ္ၾကားေျပာပါရေစတဲ့ …."

"ဘုရားဘုရား … ဟုတ္ရဲ႕လားကြယ္ … ကဲကဲ … ထားပါေတာ့ သူ႕ကိုေဖ်ာ္ရည္နဲ႕ ဧည့္ခံ ထားလိုက္ပါကြယ္ … သခင္မလာခဲ့မယ္ ခဏေစာင့္ဖို႕ ေျပာထားလိုက္ေနာ္ …."

အင္း …. က်မလိုျပည့္တန္ဆာတစ္ေယာက္ကို …. အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္က … ေတြ႕ခြင့္ ေတာင္းတယ္ ဆိုပါလား ထူးဆန္လိုက္တာ ….

ကိုယ္ ကို မွန္ေရွ႕မွာတစ္ခ်က္ လွည့္ပတ္ၾကည့္လိုက္တယ္ …. ျပီးေတာ့ အေပၚရံု ေလးကို အသာအယာ ျခံဳျပီး …. ဧည့္ခန္းမဆီကိုထြက္လာခဲ့တယ္ …။

အိုး … မ်က္နွာေလးက က်က္သေရရွိသလို ေအးခ်မ္းလွပါလား ….

ဧည့္ခန္း စႏၵကူးေညာင္ေစာင္းမွာ ထိုင္ေနတဲ့ က်မ ေလာက္မလွေပမယ့္ အျပစ္ကင္းစင္တဲ့ မ်က္နွာေလးနဲ႕ က်က္သေရရွိေနတဲ့ က်မနဲ႕နဲ႕သက္တူ၇ြယ္တူေလာက္ရွိမယ့္ မိန္းခေလး တစ္ေယာက္ … က်မဧည့္ခန္း အျပင္အဆင္ခန္းနားပံုကို … စိတ္၀င္တစားၾကည့္ရင္း က်မ ကို ေစာင့္ေနတာ ေတြ႕လိုက္ရတယ္ ….

"က်မ သီရိမာ ပါ …."

သူက်မကို ေမာ့ၾကည့္ျပီး … ပါးစပ္အေဟာင္းသားနဲ႕ခဏေငးေမာသြားတယ္ … ျပီးမွ သတိ ၀င္လာျပီး ….

" ဒီေလာက္လွပ ေက်ာ့ရွင္းျပီး က်က္သေရရွိလွတာ …. သီရိမာပဲျဖစ္မွာေပါ့ … နိဳင္ငံေတာ္ရဲ႕ အေခ်ာဆံုး အလွဆံုး က်က္သေရအရွိဆံုး ဘြဲ႕ကိုခံယူထားတာပဲ … က်မေတာင္ ေငးမိ သြားရတယ္ …. က်မက ဥတၱရာ ပါ …. သုမန သူေထးၾကီးရဲ႕ ေခၽြးမပါရွင္ …"

" ေၾသာ္ … နႏၵသူေထး ေလးရဲ႕ ၾကင္ယာကိုး …. နာမည္ကို ၾကားဘူးတာၾကာပါပေကာ ရွင္ … သိပ္ေတာ္ျပီး ခင္ပြန္းကိုသိပ္္ဂရုစိုက္တဲ့ …. မိန္းမျမတ္ေလးတဲ့ … က်မယံုသြားျပီ … ဒီမယ္ … က်မေျပာျပပါအုန္းမယ္ …. ဒီနိဳင္ငံရဲ႕မင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္ သူေထးသူၾကြယ္ေတြထဲမွာ … က်မဆီကို ေရာက္မလာတဲ့ တစ္ဦးတည္းေသာ သူကိုျပပါဆိုရင္ေလ …. ရွင့္ရဲ႕နဴးညံ့ သိမ္ေမြ႕တဲ့ … ျပဳစုမွဳ ေအာက္က ရွင့္ခင္ပြန္းပဲရွင္ သိရဲ႕လား …"

"အင္း …. သူ သီရိမာနဲ႕မေတြ႕ဖူးတာ ေၾကာင့္ သီရိမာဆီမလာတာေၾကာင့္ က်မမွာ … အခက္ေတြေတြ႕ျပီး ေနာက္ဆံုး … က်မ ကပဲ သီရိမာ ဆီလာျပီး သီရိမာကလာဘို႕အကူ အညီေတာင္းရေတာ့ တာေပါ့ရွင္ …. "

"ဟင္ … ဘယ္လို … က်မဒီေန႕ဘာျဖစ္တယ္မသိဘူးရွင္ … ထူးဆန္းတာေတြနဲ႕ပဲ ၾကံဳေတြ႕ ေနရတယ္ … တခုခုမွားေနသလားပဲ … က်မအထင္ … အမက က်မကို ရွင့္ခင္ပြန္းနဲ႕ ေတြ႕ေစခ်င္သလားပဲ …. ဟုတ္လား"

"က်မသိတာက ဂုဏ္သေရ၇ွိအမ်ိဳးသမီးေတြက … သူတို႕ ခင္ပြန္းေတြကို … က်မဆီေျခဦး လွည့္မွာသိတ္ေၾကာက္ၾကတယ္ေလ …"

" ေျပာရမွာေတာ့အားနာပါတယ္ သီရိမာ …. က်မဖခင္ သုမနသူေထးနဲ႕ က်မခင္ပြန္းဟာ … ဗုဒၶရဲ႕တရားကို … သက္၀င္ယံုၾကည္မွဳမရွိေသးဘူးေလ … ဗုဒၶရဲ႕ အဆံုးအမကို လက္မခံ ေသးဘူး … က်မကေတာ့ က်မ မိဘေတြလို ဒါန သီလ ဘာ၀နာကိုအားကိုးျပဳျပီးေနတယ္ … ဒါေပမယ့္ ရွင္သိလား သီရိမာ … က်မေလ သူနဲ႕အေၾကာင္းပါျပီးကတည္းကစလို႕ … က်မ ကိုေလ ဥပုသ္ေလးေတာင္ေစာင့္ခြင့္မေပးပဲ …ေန႕စဥ္သူ႕ကိုပဲ ျပဳစုေစတယ္ …"

"ခစ္ခစ္ … အမခင္ပြန္းက အမကို သိပ္ခ်စ္တာေပါ့ …."

"ဒါခ်စ္တာလို႕ေခၚလား သီရိမာ …. ပ်ိဳျမစ္မွဳေတြကုန္သြားခ်ိန္ေရာ …. အဆင္းလွတုန္း … အရြယ္နဳပ်ိဳတုန္း က်န္းမာသန္စြမ္းတုန္းေတာ့ … ခ်စ္တာေပါ့ …"

"အို … အမ ဥတၱရာ … က်မအေမ လဲဒီလိုပဲ သိလား … ဘုရင္မင္းျမတ္ကအစ တစ္နိဳင္ငံ လံုး အနမ္းခံရတဲ့ ပန္းကေလး … ေဟာ သူလဲ အိုမင္းေရာ … ဘယ္သူမွ အေရးမလုပ္ေတာ့ ဘူး …. ခုလဲၾကည့္ေလ .. က်မမပါရင္ … ဘုရင္မင္းၾကီး ဘာပြဲမွလုပ္လို႕မရဘူး …. ဘယ္သံတမန္ ဧည့္သည္မွ ေတြ႕လိုမရဘူး … က်မအားတဲ့ရက္ကို သူညွိျပီးစီစဥ္ရတာ …. ေျပာျပစမ္းပါ အမဥတၱရာ … က်မရဲ႕ ပ်ိဳျမစ္ျခင္းကဘယ္ေလာက္ထိခံမလဲ … ေနာက္ ငါးနွစ္လား … ေနာက္ဆယ္နွစ္လား …."

သူမက က်မတို ညီမငယ္ေလး တစ္ေယာက္ လို ျမတ္နိဳးစြာ ျပံဳးၾကည့္ေနတယ္ ….

"က်မဘယ္လိုကူညီရမလဲ … ေျပာေလ"

"ဆယ့္ငါးရက္ တိတိ က်မအိမ္မွာလာေနျပီး က်မခင္ပြန္းကို … ခင္ပြန္းတစ္ေယာက္ လ ို ျပဳစုေပးပါညီမရယ္ … ဗုဒၶနဲ႕ သံဃာေတာ္ေတြကို … က်မ ဆြမ္းဖိတ္လုပ္ေကၽြးခ်င္တယ္ … သီလေဆာက္တည္ခ်င္တယ္ … ဆယ့္ငါးရက္ထဲပါ …. က်သင့္ေငြကို ခုထဲကေပးခဲ့ပါ့မယ္ ညီမရယ္ …."

"ဆယ့္ငါးရက္ေတာင္ … မ်ားလွပါလား … ျပီးေတာ့ အမခင္ပြန္းက က်မျပဳစုလုပ္ေကၽြးတာ နွစ္သက္မယ္ လို႕ အမထင္လားဟင္ …."

"ငါ့ညီမေလာက္လွတာ … ရာဇျဂိဳဟ္မွာ ရွိလို႕လားညီမေလးရယ္ …. ပ်ိဳျမစ္မွဳ နဲ႕ … အလွ အပကို ကိုးကြယ္တဲ့ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္က … ေလာကမွာ အလွဆံုးလို႕ ေျပာလို႕ရတဲ့ ညီမကို မနွစ္သက္ဘူးဆိုရင္ .. က်ိန္းေသျပီ … သူဟာေယာဂီပဲ … အမခင္ပြန္းအေၾကာင္း အမသိပါတယ္ညီမငယ္ … သူမင္းနဲ႕ေတြ႕တာေနာက္က်တယ္ေတာင္ထင္မွာ …"

"တစ္ကယ္ဆို က်မ ဒါမ်ိဳး ရက္ရွည္ ျပဳစုရတာလက္မခံခ်င္ဘူး … အားလံုးကို ေန႕ပိုင္း နာရီပိုင္း ေလာက္ပဲျပဳစုရတာ .. ဒါေပမယ့္ …ခင္ပြန္းအတြက္ … ဇနီးကိုယ္တိုင္ လာတယ္ ဆိုေတာ့ က်မလက္ခံလိုက္ပါ့မယ္ … ျပီးေတာ့ဗုဒၶအတြက္ ဆိုတဲ့စကား ကိုၾကားရေတာ့ က်မတို႕အႏြယ္ ရဟႏၱာမၾကီး အမၺပါလီ ကို ျမင္မိလို႕ပါ …."

"၀မ္းသာလိုက္တာ ညီမငယ္ … သာဓု သာဓု သာဓုပါ … ဒါဆို အမ မနက္ျဖန္ ရထား လႊတ္လိုက္ ပါ့မယ္ "

"အို … ကိစၥမရိုပါဘူးအမ … က်မရထားနဲ႕ပဲလာခဲ့ပါ့မယ္ …."

အခန္း ( ၂ )

က်မ ရဲ႕ ျမင္းျဖဴ ေလးေကာင္ ကတဲ့ ရထားလံုး နႏၵ သူေဌးေလး အိမ္ေရွ႕ ေရာက္တယ္ ဆိုရင္ပဲ … က်မနဲ႕ အတူပါလာတဲ႕ အလုပ္သမားေတြက .. က်မကို တံခါးဖြင့္ေပးခ်ိန္မွာ … ဥတၱရာ က အိမ္ထဲက ျပံဳးရႊင္စြာေျပးထြက္လာျပီး …. ရထားေပၚကဆင္းမယ့္က်မကို သူ႕ လက္နွစ္ဖက္နဲ႕ ဆီးၾကိဳ ေဖးမပါတယ္ … အသင့္ေစာင့္ေနတဲ့သူ႕အေျခြရံေတြက … က်မ ေသတၱာေတြကို သယ္သြားၾကပါတယ္ ….

သူက်မလက္ကို ဆြဲျပီး ခမ္းနားလွတဲ့ ေဂဟာၾကီးအေပၚတက္လာခဲ့တယ္ …. ေလွခါးထိပ္ နွစ္ဖက္မွာ မိန္းမပ်ိဳနွစ္ေယာက္စီက က်မတို႕ကိုအရိုအေသေပးၾကတယ္ …
"ညည္းတို႕အရွင္ … အခန္းတြင္းမွာလား …"

"ဟုတ္ကဲ့ပါသခင္မ … ဧည့္သည္အတြက္ သခင့္အခန္း နဲ႕ ကပ္လွ်က္ အခန္းမွာ ျပင္ထား ပါတယ္ …. "

" ေအး ေအး မင္းတို႕လြပ္လပ္စြာေနၾကေတာ့ …."

သူက်မကိုလက္ဆြဲေခၚလာျပီး … က်မအတြက္ျပင္ထားတဲ့အခန္း လို႕ထင္ရတဲ့အခန္း ေရွ႕မွာ .. ရပ္ျပီး …

"ခဏတစ္ျဖဳတ္နားအုန္းေနာ္ညီမေလး …. ခဏေန သူေဌးမင္းနဲ႕ေတြ႕ဖို႕ အမလာေခၚမယ္…။"

သလြန္ေပၚမွာထိုင္ရင္း ..က်မဘ၀အေၾကာင္းစဥ္းစားမိတယ္ ….

က်မရဲ႕ မိခင္အမည္က သလႅ၀တီ …. ဗိမၼိသာရမင္းၾကီးရဲ႕ အမတ္ခ်ဳပ္ၾကီးရဲ႕ သမီး … ေ၀သာလီ ဂဏ နိဳင္ငံေတြရဲ႕ဥပေဒအရ … နိဳင္ငံတစ္နိဳင္ငံက … ျမင့္ျမတ္တဲ့မ်ိဳးႏြယ္ မိန္းခေလး တစ္ေယာက္ သိပ္ေခ်ာ သိပ္လွလို႕ ( ၇ ) ျပည္ေထာင္မင္းေတြ လာေတာင္းရမ္း ယူရျပီ ဆိုရင္ …. ဒီမိန္းခေလးကို … နိဳင္ငံေတာ္ရဲ႕သမီး … ျမင့္ျမတ္သူအားလံုးပိုင္သူ … ဆိုတဲ့ဘြဲ႕ေပးရတယ္ …

ဘုရင္ကိုယ္တိုင္ …စံနန္း ဥယ်ာဥ္ ေဆာက္ေပးရတယ္ … မင္းစိုး ရာဇာ နဲ႕ ဘုရင္ ဘြဲ႕ေပး ထားတဲ့ သူေဌးေတြကို … ျပဳစုရတယ္ …. မင္းခမ္း မင္းနား ေတြကို ဦးစီး ရတယ္ …

တစ္ျပည္ေထာင္မင္းေတြကိုဧည့္ခံရတယ္ …. စစ္မက္အေရး အရိပ္အျမြက္ရွိရင္ …မာယာနဲ႕ ညွိနွိဳင္းရတယ္ … သတင္းနွိဳက္ရတယ္

ဒီလိုဘြဲ႕ေပးလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ … က်မမိခင္ရဲ႕ခ်စ္သူ အဘယ မင္းသား က က်မအေမကို နွစ္ခ်ီျပီး ငွားခဲ့တယ္ ( ဥပေဒကိုမွ မလြန္ဆန္နိဳင္ပဲကိုး )

က်မရဲ႕မိခင္ဟာ … အဘယ မင္းသားနဲ႕ အေၾကာင္းျပဳစံုမက္ျပီး … သားေလးတစ္ေယာက္ ဖြားျမင္ခဲ့တယ္ …. သားေယာက်္ားေလး ဂုဏ္မငယ္ရေအာင္ … အဘယဘုရင္ကိုယ္တိုင္ နန္းတြင္းေခၚယူ သူ႕ရင္ေသြးေလးကို ဇီ၀က လို႕မွည့္ျပီး … နန္းတြင္းမွာထားခဲ့တယ္ …

က်မကိုေမြးဖြားခဲ့တဲ့အခါမွာေတာ့ … မေအတူတဲ့အျပင္ ..မေအထက္ေတာင္နဴးညံ့လွပလို႕ ….က်မကို မိခင္ရဲ႕အရိုက္အရာကို ဆက္ခံေစခဲ့တယ္ … ။

က်မမိခင္ၾကီးကြယ္လြန္တဲ့အခါ … က်မကိုသိပ္ခ်စ္တဲ့ က်မရဲ႕ အကိုၾကီး ဟာ … သမား ေတာ္ၾကီးဇီ၀က ဆိုျပီးူ ထင္ရွားခဲ့သလို … က်မဟာလဲ …. ရာဇျဂိဳဟ္ရဲ႕ ရုပ္ အဆင္း အဂၤါ ၾကန္အင္လကၡဏာ … ပညာ … အျဖာျဖာနဲ႕ျပည့္စံုတဲ့ …. မင္းအသိအမွတ္ျပဳ … တိုင္းျပည္ ရဲ႕ အဓိကက်တဲ႕ ၀န္ထမ္း တစ္ဦးျဖစ္လာတာေပါ့ …. ဒီလိုနိဳင္ငံ့ သမီး ပ်ိဳေတြ ဟာ…. မဟာဆီမဟာ ေသြး ပဲျဖစ္ရတယ္ ေလ ….

က်မတတ္အပ္တဲ့တာ၀န္ …ဟုတ္လား …အဲ့တာေတြက ….
၁။ အကမ်ိဳးစံု ကျပ သင္ျပတတ္ရတယ္
၂။ တူရိယာပစၥည္းမ်ိဳးစံု…တီးတတ္ရတယ္ …
၃။ အခါရာသီအလိုက္ သင့္ေတာ္တဲ့၀တ္စားဆင္ယင္မွဳ ကိုယ္တုိင္ေရာ… မင္းအခမ္းနားအတြက္ေရာ…ဘုရင္ကိုပါ…ဆင္ျမန္းနိဳင္ရတယ္
၄။ ရုပ္နဲ႕ လိုက္တဲ့ ျခယ္သျပင္ဆင္မွဳ
၅။ အိပ္ယာ ကုတင္ … ပန္းအလွျပင္ ..စံအိမ္ေတာ္ ရွဳမ၀က်က္သေရနဲ႕ျပည့္စံုေအာင္ ျပင္ဆင္မွဳ
၆။ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး… နွစ္သက္ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ျပဳစုမွဳ
၇။ ေသရည္ ေသရက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာစပ္ရာမွာလိမ္မာမွဳ
၈။ ကာမေမြ႕ေလ််ာ္ပံုအမ်ိဳးမ်ိဳးအတတ္
၉။ ေလး ျမွားက်ည္..ဒါဏ္ရာခြဲစိတ္ကုသေပးရတဲ့အတတ္
၁၀။ အခ်က္အျပဳတ္ကၽြမ္းက်င္လိမ္မာမွဳ
၁၁။ ပန္းခ်ီ
၁၂။ အ၀တ္အစား တို႕ကိုကိုယ္တိုင္စံျပခ်ဳပ္လုပ္တတ္မွဳ
၁၃။ ခေလးသူငယ္တို႕အား ေစာင့္ေရွာက္မွဳအတတ္
၁၄။ ဘာသာမ်ိဳးစံုကိုေရးနိဳင္ဖတ္နိဳင္ျပီး …တိုင္းတစ္ပါးမွ ဘုရင္ မင္းသား စသည္ သံတမန္မ်ားကိုျပဳစုစဥ္ …နိဳငငံအတြက္သီတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို … နွိဳက္ယူစံုစမ္းျခင္းအတတ္ ….
၁၅။ ကြမ္းယာျခင္းအတတ္
၁၆။ အိမ္္တြင္းပရိေဘာဂနွစ္သက္ဖြယ္ထားသိုျခင္း …
၁၇။ လင္ေယာက်္ားနွစ္သက္ေက်နပ္ေအာင ္ျပဳစုျခငး အတတ္နွင့္ျပန္လည္ သင္ျပျခင္း အတတ္
၁၈။ နိဳ႕ ေထာပတ္ .. မလိုင္ …ဒိန္ခဲ စသည္တို႕ကိုကိုယ္တိုင္စီရင္ျခင္းအတတ္…။
ဒါ့အျပင္ မင္းမွဳထမ္းတို႕ကိုလဲနိဳင္ငံေတာ္တြက္ၾကိဳးစားခ်င္စိတ္ရွိေအာင္သီခ်င္းစပ္ဆို ေဖ်ာ္ေျဖ ကျပျခင္း … ရဲစိတ္ ရဲမာန္ျပည့္၀ေအာင္ သီခ်င္းမ်ားစပ္ေဖ်ာ္ေျဖေပးျခင္း …ဒါေတြ တတ္ရတာေပါ့ …။
( ျပည္သူေတြက ဘုရင္ကို ေတြ႕ရခဲသလို က်မကိုလဲ ေတြ႕ခဲ ပါတယ္ …. တစ္နွစ္တစ္ၾကိမ္ နိင္ငံသူနိဳင္ငံသားေတြ မင္းမွဳထမ္း ရဲမက္ေတြကို သီခ်င္း သီကံုး ေဖ်ာ္ေျဖ ရတယ္ ျပည္သူ ေတြကလဲက်မကို သိတ္ျမတ္နိဳးတယ္ )

ဒါေၾကာင့္ နိဳင္ငံေတာ္ကေခ်သည္ဆိုတာ …. နိဳင္ငံဂုဏ္ေဆာင္ ပညာရွိ … မင္းမ်ိဳးႏြယ္ ဆိုပါေတာ့

က်မအေမနဲ႕ ေခတ္ျပိဳင္ အမၺပါလီ ဆိုတဲ့ ေ၀သာလီက ကေခ်သည္ ဆိုရင္ေလ … မူးၾကီး မတ္ၾကီးေတြ ထက္ေတာင္ ပညာသာလြန္တဲ့အျပင္ … ေဟာ .. အခုဆိုရင္ ေလ ... ဗုဒၶရဲ႕ သမီးေတာ္ ဘုရင္ေတာင္ဦးခိုက္ရတဲ့ ရဟႏၱာ ေထရီမၾကီး ျဖစ္ေနျပီေပါ့ …

အင္း ..က်မလဲတစ္ေန႕ေန႕မွာဗုဒၶကို …ယံုၾကည္သူျဖစ္မလားမသိဘူး …ဒါေပမယ့္ … က်မ ကေတာ့ လက္ရွိက်မရဲ႕ပ်ိဳျမစ္နဳနယ္မွဳကို …. သိပ္သေဘာက်တယ္ …. က်မ ေျခေထာက္ ေလးတစ္ခ်က္ခတ္လိုက္တာနဲ႕ …. ဘုရင္ကအစ ..မင္းေဆြစိုးမ်ိဳး သူေဌးေတြ ရဲ႕ေငြ အား လံုး က်မေျခေထာက္ေအာက္ေရာက္လာတာေလ ….

ေဒါက္ ေဒါက္ …
"ညီမေရ ..သူေဌးမင္းနဲ႕ေတြ႕ရေအာင္ …"

သူ႕ေနာက္ကေန … ခပ္ယို႕ယို႕လိုက္သြားလိုက္တယ္ …. က်မရဲ႕ကပ္လွ်က္ အခန္းထဲမွာ .. သူေဌးေလးကို .. သလြန္ေညာင္ေစာင္းေပၚ ထိုင္ေနတာေတြ႕ရတယ္ …

သူ … ေသရည္ကို ေရႊခြက္နဲ႕ေသာက္ေနတုန္းအခ်ိန္ … ခန္႕ျငားမြန္ရည္တယ္ … အပူအ ပင္ အေၾကာင့္အက် … စိတ္ေသာကကို … သူ႕စိတ္ထဲအေရာက္မခံ ပံုပဲ …

ဥပတိရုပ္ ေကာင္းသလို … ဥတၱရာေျပာသလိုပဲ … ကာမသုခလႅိကာနဳေယာဂ … က်င့္သံုး အားသန္ပံုပဲ ဆိုတာအကဲခတ္လို႕ရတယ္ … ဘယ္လိုပဲဆိုဆို … သေဘာထားေျဖာင့္စင္းျပီး နွစ္ လို ဖြယ္ အဆင္း ရွိသူ လို႕သတ္မွတ္ရမွာပါ…။

"သီရိမာ …. ေရာက္လာပါျပီ … အရွင့္သား …."

သူက်မကို လွမ္းၾကည့္လိုက္တယ္ …က်မလဲသူ႕ကို စိုက္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ … က်ိန္း ေသျပီ … သူ႕အၾကည့္ကို က်မရဲ႕ရူပါရံုက သံလိုက္လို ဆြဲေဆာင္သြားျပ ီ… မခြာ ေတာ့ဘူး … သူ ဥတၱရာ ရွိေနတာ မသိေတာ့ဘူး …
"ကဲ … သီရိမာ … ကိုယ့္အိမ္ … ကိုယ့္ခင္ပြန္းလိုသေဘာထား … ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနေနာ္ … အိမ္ေစ အမွဳလုပ္မ်ား ကလဲ ရွင့္ကို .. က်မနဲ႕မျခား … ခစား ရိုေသၾကပါလိမ့္မယ္ …."

ကိုယ့္ခင္ပြန္းလိုသေဘာထား … ဒီစကားက က်မကို ပီတိျဖစ္ေစတယ္ …

က်မ ဥတၱရာကိုေခါင္းညွိမ့္ျပလိုက္တယ္ … နႏၵကေတာ့ က်မကိုေျခဆံုးေခါင္းဆံုး ၾကည့္ေန ရာက မခြာနိဳင္ေသးဘူး …။

ဥတၱရာထြက္သြားပါတယ္ … သူက်မကိုၾကည့္ေနတုန္း …. က်မသူ႕နားတိုး သြားလိုက္ တယ္ …

"ဘာစကားမွမေျပာေတာ့ဘူးလား … သီရိမာကိုအလိုမရွိဘူးလားဟင္ …"

"အို…အို .. ဒီ..ဒီလို မဟုတ္ပါဘူး … ျဗဳန္းကနဲဆိုေတာ့ေလ … အံ့ၾသသြားလို႕ပါ …"

"ဘာလို႕ …"

"နတ္သမီးတစ္ပါး က်ဳပ္ေရွ႕ေရာက္လာတယ္လို႕ … အိမ္မက္မ်ား မက္ေနသလားလို႕ ပါ … လွလိုက္ တဲ႕ သီရိမာ၇ယ္ … လွလိုက္တာ … ဒီေန႕ဒီရက္ထိ … သီရိမာ ကို … မေတြ႕ခဲ့ရ
တာ … သြားမရွာခဲ့တာကိုေတာ့ .. ကိုယ့္ကိုကိုယ္ … ခြင့္မလႊတ္နိဳင္ေအာင္ပါပဲ ...
"

က်မလဲသူ႕ကိုျမင္ျမင္ခ်င္း စိတ္၀င္စားမိတယ္ … ဒီရက္ေတြ သူ က်မကို သူ႕မ်က္စိ ေအာက္က အေပ်ာက္မခံဘူး … ေနာက္ဆံုး အစားအေသာက္ကိုေတာင္ သီရိမာ ..ျပင္ဆင္ေပးမွ … အ၀တ္အစားကအစ သီရိမာ ဆင္မွ … က်မတို႕ ကမာၻမွာ .. ဥတၱရာ မရွိေတာ့ဘူး … ေက်းကၽြန္ေတြကလဲ က်မကို … အိမ္ၾကီးသခင္ … သူေဌးကေတာ္ၾကီးလို ..ရုိက်ိဳး ခစားၾကတယ္ … က်မထင္တယ္ .. သူက်မကိုလက္လႊတ္မခံေတာ့ဘူး … က်မလဲ အိမ္ေထာင္ရွင္မိန္းမတစ္ေယာက္ လိုပဲေနခ်င္လာေတာ့တယ္ ….

က်မတို႕ … အခ်ိန္ေတြကိုေမ့ေနၾကတယ္ …. သူက သူနဲ႕ က်မ စေတြ႕တဲ့ေန႕ကို သူနဲ႕ က်မရဲ႕မဂၤလာအထိမ္းအမွတ္ေန႕လို႕သတ္မွတ္တယ္ … သိပ္ေပ်ာ္ေနခဲ့ၾကတာ ..။

ဒီလိုနဲ႕နႏၵသူေဌးရင္ခြင္မွာ က်မေနေနခဲ့တာ နွစ္ပတ္ျပည့္ခဲ့ျပီ ….

အင္း သမေဏ ဏ … သမေဏာ … ေဂါေဏ ဏ... ေဂါေဏာ တဲ့ …

ကိေလသာတပ္မက္သူနွင့္ … တရားက်င့္သူ …
ေန႕စဥ္ ဗုဒၶေ၀ယ်ာ ၀စၥ နွင့္ သီလျမဲသူ ဥတၱရာနွင့္ …. ကာမ ကို အလြန္အၾကဴးတပ္မက္သူ … နႏၵ … စည္း၀ါးမကိုက္နိဳင္ပါဘူး ….

က်မ နဲ႕ နႏၵ ကေတာ့ သံလိုက္နွင္ သံကဲ့သို႕ …. သိပ္လိုက္ဖက္တယ္ …. ျပီးေတာ့ က်မတို႕နွစ္ေယာက္ မခြဲနိဳင္ေတာ့ဘူး … က်မစိတ္ကို က်မသိေနျပီ … က်မ သူ႕ကိုမခြဲနိဳင္ ဘူး ….

မနက္ျဖန္ဆယ့္ငါးရက္ျပည့္ေျမာက္ျပီ …. လင္သားကင္းမဲ့ေသာအိမ္သို႕ျပန္ရေတာ့မည္ … ငါဒီအိမ္ကိုသိပ္စက္ဆုတ္တယ္ ….

အကယ္၍ ဥတၱရာ ေသျပီး … ငါသာ နႏၵ ဇနီးျဖစ္ ခဲ့ေသာ္ … က်မဆက္၍မေတြးခ်င္ေတာ့ … က်မစိတ္ထဲမွာျပင္းျပေနတာ … က်မသာနႏၵရဲ႕ ဇနီးမယား … ဒီအိမ္ၾကီးရဲ႕သခင္မ …

နႏၵ သလြန္တက္ကထျပီး … ျပဴတင္းေပါက္မွာ သြားရပ္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္ … က်မက နႏၵ မွီ၀ဲတဲ့ ရသာယနေဆးအတြက္ ေထာပတ္ ပိသာေလာက္ကို ..ေၾကးအိုးနဲ႕က်ိဳေနတယ္ … ေထာပတ္ေတြပြက္ပြက္ဆူေနျပီ …

က်မ နႏၵကို တစ္ခ်က္လွမ္းၾကည့္လိုက္တယ္ … သူျပဴတင္းေပါက္ကေန … ေအာက္ကို ငံု႕ ၾကည့္ ပီး …. ေခါင္းတညွိမ့္ညွိမ့္နဲ႕ ျပံဳးျပီး အခန္းထဲျပန္လွည့္၀င္လာတယ္ …

ဟင္ …သူဘာၾကည့္တာလဲ … ဘာလို႕ျပံဳးတာလဲ … က်မအေျပးအလႊား ျပဴတင္းနားကို သြားၾကည့္လိုက္တယ္ …

ေခၽြးသံ တရႊဲရႊဲ နဲ႕ ဗုဒၶနဲ႕ သံဃာေတြအတြက္ ဆြမ္းခ်က္ေနတဲ့ … ဥတၱရာပါလား

ေတာက္ … ဒီမိန္းမ …

ဟား …. တရားကိုပဲနွစ္သက္တဲ့ မိန္းမမွာ ဘာလို႕ အဖိုးတန္လင္ေယာက်္ားရွိရတာလဲ … ငါ့လို .. ပညာတတ္ အရာရာျပည့္စံုျပီး လင္သားကို မကုန္ခမ္းနိဳင္တဲ့ … သာယာမွဳ ေပးတတ္ သူ မွာ က်ေတာ့ ဘာလို႕ လင္သားမရွိရတာလဲ …

က်မ သူမကို စူးစူးရဲရဲ ၾကည့္ေနခ်ိန္မွာ … သူမကလဲ အမွတ္တမဲ့ … ေမာ့အၾကည့္ … က်မကိုလဲေတြ႕ေရာ … လွမ္းျပီး ျပံဳးျပတယ္ ….

ၾကည္လင္ သန္႕ရွင္းတဲ့အျပံဳး … က်မေဒါသကိုဆြေစတဲ့ အျပံဳး … ငါ့ေလာက္မေခ်ာ တဲ့မိန္း မမွာ … ဘာလို႕ဒီလို စြဲမက္ဖြယ္ ျဖဴစင္အျပစ္ကင္းတဲ့ အျပံဳး ရွိေနရတာလဲ ….

သင္းက .. ငါ့ကို ခုထိ အနိဳင္ယူေနတုန္းပါလားးး …

က်မဘာမွစဥ္းစားမေနေတာ့ဘူး … မီးဖိုေပၚက က်ိဳက္က်ိဳက္ဆူေနတဲ့ ေထာပတ္ဆီပူအိုး ကို … သတိထား မ လာျပီး … ဥတၱရာေခါင္းေပၚ ေလာင္းခ်လိုက္ ပါေတာ့တယ္ …
"အမေလး … ဘယ့္နွယ္ လုပ္လိုက္တာတုန္း …"

သခင္မကို ကယ္ၾကပါအုန္း …..

၀ိုင္းေအာ္ၾကေသာ အသံနွင့္အတူ … ေယာက်္ားမိန္းမမ်ား တ၀ုန္း၀ုန္း အေပၚထပ္သို႕ ေျပး တက္လာ ၾကျပီး … က်မကို ဆြဲထုတ္ ရိုက္နွက္္ၾကပါေတာ့တယ္ …

သူ႕အခန္း ခနျပန္သြားတဲ့နႏၵလဲ ေျပးထြက္လာျပီး …

"ဟဲ့ ဟဲ့ သီရိမာကို မင္းတို႕ဘယ္လိုျပဳေနၾကတာတုန္း …" ဆိုျပီးတားတယ္ …

"မဟုတ္ဘူး အရွင့္သား … သူသခင္မကို ..ေထာပတ္ ဆီပူေရေတြနဲ႕ေလာင္းခ်တယ္ အရွင့္သား …."

"ဟင္ … ဥတၱရာ … ငါ့ရဲ႕ဥတၱရာ … ေသရွာျပီလား …"

နႏၵ အပူတျပင္း ေျပးဆင္းသြားတယ္ …. က်မသိသြားျပီ … က်မရဲ႕ဘ၀အမွန္ …
ငါကားအခစားး …. ရိုင္းရိုင္းေျပာရရင္ ေၾကးစား …. ဥတၱရာက နႏၵရဲ႕ ၾကင္သူသက္ထား … ဇနီးမယား ….

ထာ၀ရမယားျဖစ္လို၍ ျပဳမွား မိသည့္တိုင္ေအာင္ နႏၵ၏ ေမတၱာစစ္ကား … ငါ့အေပၚမွာ မဟုတ္ … ဥတၱရာ အေပၚမွာသာ ရွိတာငါသိရျပီ …

၀ိုင္း၀န္းရိုက္နွက္ေနတာကို နာမွန္းမသိေတာ့ဘူး … ရွက္ျခင္း .. ပူေလာင္ျခင္း … ၀မ္းနဲျခင္း … ယူက်ံဳးမရျဖစ္ျခင္း ေရာေထြးေနခဲ့တယ္ … ဒီအခ်ိန္မွာပဲ …

"ဟဲ့ … ဟဲ့ … ငါ့ေက်းဇူးရွင္ ခင္ပြန္းမကို အႏၱရာယ္ မျပဳၾကနဲ႕ ရပ္ၾကေတာ့ ေတာ္ေတာ့" ဆိုျပီး က်မကိုယ္ေပၚမွာလွဲခ်အုတ္မိုးျပီး … ၀င္ကာတဲ့ ဥတၱရာ ကိုေတြ႕လိုက္ရလွ်င္ပဲ … က်မလန္႕လြန္းလို႕ ၾကက္ေသေသသြားခဲ့တယ္ ….

ေထာပတ္ေရေတ ြတစ္ကိုယ္လံုးရႊဲရႊဲစိုေနပါ လွ်က္ … ထိုအပူဟာ သူ႕ေမတၱာဓါတ္ကို မေက်ာ္လႊားနိဳင္ေၾကာင္း … မ်က္စိနဲ႕ တပ္အပ္ျမင္ေတြ႕လိုက္ရတယ္ …

"သူမေတာ္တဆျပဳမိတာျဖစ္မွာပါကြယ္ …"

"မဟုတ္ဘူးအရွင္မ .. သူက်က်နနေလာင္းလိုက္တာ … က်မေသေသခ်ာေတြ႕လိုက္တယ္ …."

"ကဲ ..ေတာ္ပါျပီ …ထားလိုက္ပါေတာ့ … ငါ့မွာမွအႏၱရာယ္မျဖစ္ပဲကြယ္ … စိတ္မဆိုးၾကပါနဲ႕ … သူဟာ သခင္မတို႕ေက်းဇူးရွင္ေလ … သူသာ အရွင့္သားကို လာမျပဳစုမေစာင့္ ေရွာက ္ရင္ .. သခင္မတို႕လဲ … ၀ိတက္ .. ၀ိစာရ ရွင္းရွင္းနဲ႕ ဗုဒၶကို ဆြမ္းလုပ္ေကၽြး နိဳင္မွာမဟုတ္ဘူးေလ … ၾကည့္စမ္းပါအုန္း … သူ႕ခမ်ာဒါဏ္ရာေတြေတာင္ရေနရွာျပီ … မင္းတို႕အားလံုး သူ႕ကို ေတာင္းပန္ လိုက္ၾက …."

သူကိုယ္တိုင္ ပ်ာပ်ာသလဲ ေဆးလိမ္းေပးရွာတယ္ …. နႏၵကေတာ့ က်မကို စူးစူး၀ါး၀ါး တစ္ခ်က္ၾကည့္ျပီး အပါးက လွည့္ထြက္ သြားတယ္ ….

"က်မ မွားပါျပီအမရယ္ … အမက တစ္ကယ့္ သူေတာ္ေကာင္းပါ …"

"မငိုပါနဲ႕ ညီမရယ္ … မငုိပါနဲ႕ … ပုထုဇဥ္ဆိုတာ … ရာဂပြားသေလာက္ မွားၾကတာ ပဲေလ …"

"က်မတိုခြင့္လႊတ္တာ … အမကို သိပ္အံ့ၾသမိတယ္ …. က်မကို မမုန္းဘူးလားဟင္ …"

"ညီမေလးကိုမုန္းလိုက္ရင္ …. ေထာပတ္ပူေတြဟာ တစ္ကိုယ္လံုးကို … ေလာင္ျမိဳက္ေတာ မွာေပါ့ … ၾကည့္ပါလား … ညည္းေလးအမ ဘာမ မွ မျဖစ္တာ …။
ဒါဟာ အမက ညီမကိုမမုန္း ဘူဆိုတဲ့ အထင္ရွားဆံုးသက္ေသပါပဲညီမေလးရယ္ ….
"

က်မသူ႕ကိုဖက္ျပီး အားရပါးရငိုလိုက္တယ္ ….

အခန္း ( ၃ )

အဲ့ဒီေန႕ကပဲ … ဥတၱရာရဲ႕ အကူအညီနဲ႕ … က်မအိမ္ကိုျပန္ခဲ့တယ္ … ဗုဒၶနဲ႕ရဟန္း ၅၀၀ အတြက္ ဆြမ္း ဆြမ္းဟင္းတို႕ကို … တစ္ညလံုးကိုယ္တိုင္ခ်က္ျပဳတ္ခဲ့တယ္ ….

ေနာက္တစ္ေန႕မွာ … က်မပိုင္တဲ့ ျမင္းျဖဴေလးေကာင္ ကတဲ့ ရထားလံုးေပၚမွာ ဆြမ္းဟင္း အျပည့္နဲ႕ … ဥတၱရာအိမ္ကို ဒုတိယအၾကိမ္ … ေရာက္လာခဲ့တယ္ ….

ပထမတစ္ၾကိမ္က … လွ်ပ္ေပၚေလာ္လီေသာစိတ္ျဖင့္ …ကိုယ္တြင္ လွသထက္လွေအာင္ … မာနေဆာင္လာျပီး …

တခုတစ္ၾကိမ္လာရာမွာေတာ့ …က်ိဳးႏြံေအာက္က်ိဳ႕ေသာ စိတ္ … တစ္ညလံုးပင္ပန္း ထား ေသာ္လည္း …. ၀င္၀ါမွဳမရွိ ပကာသနမဆန္ေသာအ၀တ္တို႕နွင့္ …

ျဖဴစင္ တက္ၾကြေသာ အျပံဳးကိုေဆာင္လွ်က္ ….. ဆြမ္းအုတ္ကို ေျခလွ်င္သယ္လာေသာ က်မကို … လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားျမင္ျပီး … ပီတိေသာမနသ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္ …

ဗုဒၶကိုေတြ႕လိုက္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ … လူအားလံုးက ဖခင္ လို႕ ေခၚရတဲ့အေၾကာင္းရင္းကို သိခဲ့ရတယ္ ….

ဗုဒၶ ကိုဒီေန႕ဒီရက္ထိ မဖူးေတြ႕ပဲေနခဲ့တာ … က်မကိုယ္က်မ ခြင့္လႊတ္နိဳင္စရာ အေၾကာင္း မရွိပါဘူး … မိသီရိမာ ….

လွလိုက္တဲ့သီရိမာရယ္ …လွလိုက္တာ … ဒီေန႕ဒီရက္ထိ …သီရိမာကို … မေတြ႕ခဲ့ရတာ … သြားမရွာခဲ့တာကိုေတာ့ .. ကိုယ့္ကိုကိုယ္ … ခြင့္မလႊတ္နိဳင္ေအာင္ပါပဲ …. ။

မိန္းမယုတ္ …. ။ ( ျပန္ၾကားေယာင္ျပီး က်မကိုယ္က်မ က်ိန္ဆဲမိ ပါျပီ )

ဆြမ္းဘုန္းေပးျပီးေနာက္ …. ဗုဒၶက က်မကို ဂရုဏာ အျပည့္ပါတဲ့ အျပံဳးနဲ႕ လွမ္းၾကည့္ ပါတယ္ … က်မက "ဖခင္ … ယမန္ေန႕က .. က်မဟာ … က်မရဲ႕ေက်းဇူးရွင္ … ဥတၱရာကို မျပဳေကာင္း မျပဳ အပ ေသာအရာ … ေထာပတ္ဆီပူေလာင္းျပီးေသေၾကာင္းၾကံခဲ့ပါတယ္ … သူေတာ္ ေကာင္း ကိုေစာ္ကားမိတဲ့အတြက္ … ၾကီးစြာေသာ အျပစ္မွ လြတ္ေျမာက္ခ်င္တဲ့အတြက္ …. ၾကီးစြာေသာ ေနာင္တတရားနွင့္အတူ … အဖ ဘုရားရွင္ ေရွ႕ေမွာက္ ေရာက္လာခဲ့ ပါတယ္ …."

"ခ်စ္သမီး …. သူေတာ္ေကာင္းကိုပစ္မွားလွ်င္ … ၾကီးစြာေသာ အျပစ္ရွိသည္ဟု မွတ္ေလ ေလာ့ …. "

ခ်စ္သမီး … ခ်စ္သမီးတဲ့ … ဘ၀မွာ တစ္ခါမွမၾကားဖူးခဲ့တဲ့ … ေလာကမွာ က်မကို ဒီလို ေခၚမယ့္သူ မရွိဘူးထင္ထားတာ …. မရွိဖူးတဲ့ ဖခင္ဆိုသူ ဆီက ၾကား ခ်င္ဆံုးစကား …. ဗုဒၶက ခ်စ္သမီးတဲ့ … က်မမ်က္ရည္ေတြက်လာပါတယ္ … ။

"ခ်စ္သမီးဥတၱရာ … ေထာပတ္ဆီပူရည ္နွင့္ ေလာင္းေသာအခါ အသို႕ရွိသနည္း …."

"တပည့္ေတာ္သည္ …သီရိမာေက်းဇူးေၾကာင့္ …ဒါနကိုျပဳခြင့္ရေပသည္ … သီလကို ေဆာက္တည္ခြင့္ ရေပသည္… ဗုဒၶကို ဖူးေတြ႕ဆြမ္းလုပ္ေကၽြးခြင့္ရေပသည္ …. သီရိမာ ကားေက်းဇူးရွင္ေပတကားဟု … လြန္စြာခ်စ္ၾကည္ေသာ ေမတၱာ ဓါတ္ျဖင့္ ခံေန ပါသည္ ဘုရား "

"သာဓု သာဓု သာဓု ဥတၱရာ …
အမ်က္ေစာင္းမာန္ၾကီးသူကို …. 
အမ်က္မရွိျခင္းျဖင့္ေအာင္နိဳင္ရာ၏ …။

သူေတာ္မဟုတ္ အက်င့္ယုတ္သူကို ….
သူေတာ္အက်င့္ျဖင့္ေအာင္နိဳင္ရာ၏


၀န္တိုစဥ္းလဲ … ေစးနဲသူကို ….
စြန္႕ၾကဲေပးကမ္း …. လွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္ေအာင္နိဳင္ရာ၏ ….


ခၽြတ္လြဲေဖာက္ျပန္ … မမွန္စကားဆိုသူကို …
သစၥာစကားျဖင့္ေအာင္နိဳင္ရာ၏ ….


က်မ မ်က္ရည္တြင္တြင္ စီးက်သည္အထိ ပီတိျဖစ္ခဲ့ရသည္ …. သည္မွ်ေသာ တရား အစုေလးျဖင့္ က်မစိတ္ကိုခ်က္ခ်င္းသိလိုက္ရသည္ …

အယူအဆအလြဲမ်ား … သို႕ေလာသို႕ေလာ ေတြေ၀မွဳမ်ား …. အေရခြံ ကြာက်ခဲ့သည္ …
ဓမၼအရသာကြန္႕ျမဴးလွ်က္ … ပီတိျဖင့္ ေပါ့ပါးၾကည္လွ်က္ရွိေနခဲ့သည္။

သံေ၀ဂတရား ခ်က္ခ်င္း ၇ရွိလိုက္သည္ … စိတ္သည္ … ၀ါဂြမ္းနွယ္ ေပါ့ပါး ၾကည္လင္ သြားခဲ့ရသည္ …

အိမ္ယာသည္ ၄င္း … ဥစၥာသည္ ၄င္း … က်မ၏ရူပကာယသည္၄င္း … အစရွိေသာ တပ္မက္မွဳ အားလံုးတို႕သည္ …. က်မစိတ္ထဲမွ အျပီးတိုင္ စင္ၾကယ္သြားခဲ့သည္ ….

"သာဓု သာဓု သာဓု ခ်စ္သမီး သီရိမာ …. သင္ခ်စ္သမီးကား … အရိယာမဂ္ ..အယဥ္ အဆင့္သို႕ … ဆိုက္ေရာက္ခို၀င္ျပီး ျဖစ္ေပျပီ …."

ေလာက၏ဖခင္ ဗုဒၶ၏ စကားသည္ … အမ ဥတၱရာတို႕ တိုက္ၾကီးတစ္ခုလံုး သိမ့္သိမ့္ တုန္သြား သည္ဟု … က်မထင္လိုက္မိသည္ … က်မမ်က္ရည္ေတြကား ရြဲရႊဲစိုလွ်က္ပင္ ….။

ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ…..

Credit : ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit :  facebook
Read More »
Recommended Post Slide Out For Blogger
back to top